بیوگرافی

مجیب محمدی.


متولد رشت.


دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری.


دوربین رو نه،اما تصویر رو خیلی زود شناخت.با نقاشی شروع کرد.موسیقی همیشه واسش آرامش بخش بود،و بعد از رو آوردن به دوربین عکاسی،فصل مشترکی باهاش رو آغاز کرد؛عکاسی کنسرت.


از سال 82 کم و بیش با ویزور دوربین آشنا شد.دیدن دنیا از دریچه دوربین واسش لذت دیگه ای داشت.


از 86 دیدش به دریچه دوربین دقیقتر شد.به رنگها با حساسیت بیشتری توجه می کرد،چون کم و بیش با زیر و بم نقاشی آشنا بود.


88 آغار دوره جدیدی تو راه عکاسیش بود.مجیب که سال ها عکاس طبیعت بود،دیگه زیبایی رنگها و خطوط طبیعت بی جان واسش جذاب نبود.سوژه انسانی و غیر قابل پیش بینی بودن اونها مجیب رو به عکاسی اجتماعی و پرتره شدیدا علاقه مند کرد و بیشتر توجهش رو به این سمت جلب کرد.


یکی از مهمترین هدف هاش به تصویر کشیدن احساسات درونی انسان هست.آرزو هاش،شادی ها،غم ها و ...


در حال حاضر برای خبرگزاری مهر به عنوان عکاس کار می کنه و چند نمایشگاه گروهی و کسب مقام در چند جشنواره داخلی رو تو کارنامه اش داره.
Home : Gallery : AboutMe : Contact